Апарат за електроодонтодиагностика ЕОД

720,00 лв.

  1. Дефинира с висока точност състоянието на пулпата в над 95% от изследваните зъби.
  2. Ергономичен дизайн.
Сравни
Категория:

Описание

3. Използвани импулси  за изследване – плавно повишаващи  се до 200 µA.

4. Позициониране на челото на сондата върху изследвания зъб – през тоководяща гума.

5. Регистриране на прага на  дразнене на пулпата – директно от пациента чрез бутон.

6. Визуализира измерената стойност на действително преминалият през пулпата микроток, предизвикал дразненето й.

7. Захранване –литиево-йонниакумулатори. (3 х3, V).

8. Визуална и говорна информационна система.

Електронно изследване на състоянието на зъбната пулпа

За електронно изследване на състоянието на зъбната пулпа най-често се използват методи, при които през зъбната пулпа се пропускат  микротокови импулси  с плавно повищаващи се характеристики, предизвикващи дразнене.  По стойностите на микротока, предизвикал дразненето, може да се съди за виталността на пулпата. Тази манипулация се характеризира с изследване без директен достъп до пулпата. Микротоковите импулси се дозират  лесно, дразненето може да се повтаря многократно без опасност от увреждане на тъканите. С прекратяването на дразненето, спира и усещането на пациента.

Най-често използваните апарати за този тип изследвания са известни като пулптестери  и апарати за електроодонтодиагностика (ЕОД)

ПУЛПТЕСТЕР

Масово разпространени , достъпни по цена апарати за бързо установяване на виталност на пулпата. За постигане на съответната достъпна цена се използват опростени електрически схеми. Апаратите формират некалибрирани , най-често триъгълни или трионообразни електрически импулси с постепенно нарастващ  интензитет.  Показва се само зададената от апарата интензивност на импулсите, в относителни единици. Не се измерва стойността на реално протеклия през пулпата  електрически импулс, предизвикал дразненето. По  тази причина пулптестерите се използват  предимно за регистриране на виталност на пулпата. Работят с относително ниски напрежения, най-често захранвани с батерии.

АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА  (ЕОД)

Специализирани апарати за точно измерване на преминаващи през пулпата микротокови импулси, който предизвикват  прагово дразнене. В апаратите са вградени специализирани електрически схеми формиращи точни правоъгълни импулси както и специализирани схеми за измерване на действително преминалият през пулпата ток,  предизвикал праговото дразнене. За да се осигури коректност на изследването  на всички зъби, апаратите за ЕОД се произвеждат с чувствително по-високи, плавно нарастващи  импулси.  За осигуряване на по-добър контакт между сондата за измерване на апаратите и за намаляване на контакактните съпротивления в накрайниците на сондите се монтират  токопроводящи гуми. Ефектът на дразнене се регистрира директно от реакцията на пациента чрез натискане на бутон, вграден в ръкохватка.  Апаратите за ЕОД се използват за доказване с относително висока точност виталност на пулпата при почти всички зъби, за относително точно дефиниране състоянието на пулпата и за  проследяване на оздравителните процеси.                                                          Поради различията в строежа на различните групи зъби правилно е  винаги предварително да се изследва симетричен или съседен интактен зъб, да се съпоставят данните  и тогава да се интерпретират резултатите.

За гарантиране постоянство на електрическите параметри този тип апарати обикновено се захранват от акумулатори с относително висок капацитет.